Đặt phòng (Check in)

  • Bảng giá phòng nghỉ trong năm
Thời gianGiá phòngGhi chú
Phòng đơnPhòng đôi
01/11 – 27/04Từ 350.000vnđTừ 450.000vnđ
28/04 – 31/7Từ 385.000vnđTừ 500.000vnđ
01/08 – 31/12Từ 350.000vnđTừ 450.000vnđ

Quý khách liên lạc để có số tài khoản thanh toán, khi đặt phòng.

Lưu ý: Trẻ em đi cùng dưới 12 tuổi ngủ chung giường miễn phí; Từ 12 tuổi trở lên, bố trí giường riêng tính 100% giá phòng của 01 người lớn.

Chính sách hoàn trả một phần kinh phí (Partially Refund)

  • Nhà nghỉ không hoàn trả kinh phí khi quý khách đã nhận phòng.

Trả phòng (Check out)/thanh toán (Billing)

Thời gian trả phòng được tính từ 13 giờ ngày hôm trước đến 11 giờ ngày hôm sau. Trong trường hợp quý khách lưu trú thêm phải báo trước bộ phận phục vụ. Nếu bố trí được, thời gian kéo dài được tính như sau:

  • Đến 14 giờ, tính 30% tiền phòng;
  • Đến 16 giờ, tính thêm 50% tiền phòng;
  • Sau 16 giờ, tính thêm 01 ngày.

Chương trình khuyến mại (Promotion Programe)

  • Quý khách nghỉ 07 ngày liên tục trở lên được nghỉ thêm 01 đêm miễn phí cùng phòng tương ứng;
  • Quý khách đặt cùng một lúc 07 phòng trở lên được tặng thêm 01 phòng miễn phí.